„Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”

Chrześcijański Kościół Polonijny w Hamburgu

Serdecznie Witamy Cię na stronie Polskiego Chrześcijańskiego Kościoła w Hamburgu. Naszym pragnieniem a zarazem celem jest dzielenie się miłością, którą Bóg objawił człowiekowi przez zesłanie Swojego Umiłowanego Syna na ten świat. Jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli żywego Boga w swoim życiu. Biblia mówi nam, że Bóg stworzył człowieka, którego bezgranicznie kocha i jest zainteresowany jego losem. Wierzymy, że Pismo Święte jest aktualnym i prawdziwym przesłaniem dla każdego człowieka, który chodzi po tej ziemi. Pragniemy służyć ludziom i w imieniu Boga wypełniać Jego wolę, o której mówi jego Słowo:

„Albowiem w Chrystusie. Bóg świat z sobą pojednał nie zaliczając im ich grzechów i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.”

2 List do Koryntian 5;19-20

WIERZYMY,

iż wydarzenie, które przeżyli uczniowie Jezusa jest nadal realne i aktualne i jako polski kościół w Hamburgu staramy się dzielić tym przekonaniem z innymi rodakami.

Aktualności

 • Wszystkie
 • AKTUALNE KAZANIE
 • Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

KAZANIA

Kazania – Janusz Markowicz

Kazania – Janusz Markowicz

» ZOBACZ KAZANIE

Kazania – Maciej Pisarkiewicz

Kazania – Maciej Pisarkiewicz

» ZOBACZ Kazania - Maciej Pisarkiewicz

Aktualne Kazanie

Andrzej Baczkowski

Andrzej Baczkowski

 • andrzejbaczkowski@agape-hamburg.com
 • tel. + 49 04102 / 44739
 • » ZOBACZ KAZANIA

  Nasi goście

  Nasi goście

 • Marek Kamiński
 • Marek Tomczyński
 • Andreas Timm
 • Uwe Maurischat
 • Paweł Sturz
 • Witold Kantorek
 • Leszek Mocha
 • Mirosław Milewski
 • » ZOBACZ KAZANIA

  MISJE

  Od setek lat chrześcijanie niosą całemu światu Ewangelię – Dobrą Nowinę. Główną treścią tego przesłania jest zbawienie. Słowo „zbawienie”, z greckiego „soteria”, ma wiele znaczeń. Określa wybawienie z choroby fizycznej, zgubnego wpływu tego świata, uratowanie od grzechu i gniewu Bożego. Przesłanie Ewangelii jest niezwykle proste.

  „Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie tego, co się wydaje głupstwem. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.”(1 List do Koryntian 1,21-25)

  W opisie jednej z historii w Dziejach Apostolskich pada pytanie: „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?” Odpowiedzią są słowa: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom”. Również w naszych czasach, chrześcijanie niosą to niezmienne przesłanie, oraz wszelką pomoc w najdalsze zakątki świata.

  Służby

  Autor Listu do Hebrajczyków nawołuje:
  „Myślmy o sobie nawzajem. Jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków.” (Hbr. 10,24-25).

  Przez wieki wielu widziało ten fragment jako wezwanie do zaangażowania w lokalnym kościele. Apostoł Paweł definiuje jeden z głównych celów lokalnego kościoła w Liście do Efezjan 4,11-12, mówiąc:
  „On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa.”

  Z tych i innych fragmentów powinno jasno wynikać, że jest Bożym zamysłem dla wierzących, aby należeli do wspólnoty lokalnego kościoła, w której będą zachęceni i wyposażani do służby skupiającej się na budowaniu Ciała Chrystusa.

  Służba wśród kobiet:
  Sylwia Baczkowska, tel. +49 4102 44739

  Służba wśród dzieci (katechetka):
  Magdalena Pisarkiewicz, tel. +49 40 791141869

  Kawiarenka:
  Agnieszka Mazur tel +49 40 52157475

  Skarbnik:
  Joanna Markowicz, tel.+49 15776052436

  "SYN CZŁOWIECZY PRZYSZEDŁ ABY SŁUŻYĆ I ODDAĆ SWOJE ŻYCIE ZA WIELU"

  Mateusz 20,28

  KONTAKT

  Chrześcijański Kościół Polonijny Agape

  Polnische Christengemeinde Agape (w sali dolnej budynku Kościoła Elim)

  (Wjazd na parking znajduje się od strony ulicy Bachstraße)

  Konto Bankowe: BFP KdöR

  Poln. Christeng. Agape HH

  IBAN: DE46200505501015215948

  BIC: HASPDEHHXXX
   fahrplan_hamburg3


   stat4u