„Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”

Chrześcijański Kościół Polonijny w Hamburgu

Serdecznie Witamy Cię na stronie Polskiego Chrześcijańskiego Kościoła w Hamburgu. Naszym pragnieniem a zarazem celem jest dzielenie się miłością, którą Bóg objawił człowiekowi przez zesłanie Swojego Umiłowanego Syna na ten świat. Jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli żywego Boga w swoim życiu. Biblia mówi nam, że Bóg stworzył człowieka, którego bezgranicznie kocha i jest zainteresowany jego losem. Wierzymy, że Pismo Święte jest aktualnym i prawdziwym przesłaniem dla każdego człowieka, który chodzi po tej ziemi. Pragniemy służyć ludziom i w imieniu Boga wypełniać Jego wolę, o której mówi jego Słowo:

„Albowiem w Chrystusie. Bóg świat z sobą pojednał nie zaliczając im ich grzechów i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.”

2 List do Koryntian 5;19-20

WIERZYMY,

iż wydarzenie, które przeżyli uczniowie Jezusa jest nadal realne i aktualne i jako polski kościół w Hamburgu staramy się dzielić tym przekonaniem z innymi rodakami.

Aktualności

 • Wszystkie
 • AKTUALNE KAZANIE
 • Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

KAZANIA

Kazania – Janusz Markowicz

Kazania – Janusz Markowicz

» ZOBACZ KAZANIE

Aktualne Kazanie

Andrzej Baczkowski

Andrzej Baczkowski

 • andrzejbaczkowski@agape-hamburg.com
 • tel. + 49 04102 / 44739
 • » ZOBACZ KAZANIA

  Nasi goście

  Nasi goście

 • Marek Kamiński
 • Marek Tomczyński
 • Andreas Timm
 • Uwe Maurischat
 • Paweł Sturz
 • Witold Kantorek
 • Leszek Mocha
 • Mirosław Milewski
 • » ZOBACZ KAZANIA

  MISJE

  Od setek lat chrześcijanie niosą całemu światu Ewangelię – Dobrą Nowinę. Główną treścią tego przesłania jest zbawienie. Słowo „zbawienie”, z greckiego „soteria”, ma wiele znaczeń. Określa wybawienie z choroby fizycznej, zgubnego wpływu tego świata, uratowanie od grzechu i gniewu Bożego. Przesłanie Ewangelii jest niezwykle proste.

  „Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie tego, co się wydaje głupstwem. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.”(1 List do Koryntian 1,21-25)

  W opisie jednej z historii w Dziejach Apostolskich pada pytanie: „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?” Odpowiedzią są słowa: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom”. Również w naszych czasach, chrześcijanie niosą to niezmienne przesłanie, oraz wszelką pomoc w najdalsze zakątki świata.

  Służby

  Autor Listu do Hebrajczyków nawołuje:
  „Myślmy o sobie nawzajem. Jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków.” (Hbr. 10,24-25).

  Przez wieki wielu widziało ten fragment jako wezwanie do zaangażowania w lokalnym kościele. Apostoł Paweł definiuje jeden z głównych celów lokalnego kościoła w Liście do Efezjan 4,11-12, mówiąc:
  „On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa.”

  Z tych i innych fragmentów powinno jasno wynikać, że jest Bożym zamysłem dla wierzących, aby należeli do wspólnoty lokalnego kościoła, w której będą zachęceni i wyposażani do służby skupiającej się na budowaniu Ciała Chrystusa.

  • Służba wśród kobiet:
   Sylwia Baczkowska
  • agape@agape-hamburg.com

  Służba wśród dzieci (katechetka):

  Kawiarenka:
  Agnieszka Mazur

  • Skarbnik:
   Joanna Markowicz
  • agape@agape-hamburg.com

  "SYN CZŁOWIECZY PRZYSZEDŁ ABY SŁUŻYĆ I ODDAĆ SWOJE ŻYCIE ZA WIELU"

  Mateusz 20,28

  KONTAKT

  Chrześcijański Kościół Polonijny Agape

  Polnische Christengemeinde Agape Bachstraße 1  ( Erste Etage Neue Elim Gebäude )

  (Parkingi znajdują się od strony ulicy Bachstraße )

  Konto Bankowe: BFP KdöR

  Poln. Christeng. Agape HH

  IBAN: DE46200505501015215948

  BIC: HASPDEHHXXX
   fahrplan_hamburg3


   stat4u