KIM JESTEŚMY

Jako polski zbór należymy do Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR w Niemczech. Jesteśmy więc częścią ruchu zielonoświątkowego, który liczy ponad 800 milionów członków na świecie i jest jednym z kościołów protestanckich, który najszybciej wzrasta liczebnie.

Nazwa ta opiera się na wydarzeniu, opisanym w Dz.Ap.2,1:

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”

Społeczność naszego zboru

Wierzymy, iż wydarzenie, które przeżyli uczniowie Jezusa jest nadal realne i aktualne i jako polski kościół w Hamburgu staramy się dzielić tym przekonaniem z innymi rodakami.

Prowadzący:

Pastor Andrzej Baczkowski