Aktualne kazanie

Pastor Andrzej Baczkowski

Pastor Andrzej Baczkowski

2019-01-12 Trwaj w namaszczeniu