Aktualne kazanie

Pastor Andrzej Baczkowski

Pastor Andrzej Baczkowski

2018-11-10 ,,Cztery wskazówki do życia pełnego sensu i celu”