Aktualne kazanie

2021.06.26 ,, Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana – Pastor Andrzej Baczkowski