Aktualne kazanie

Pastor Andrzej Baczkowski

2020-07-11 Nie poddawaj się,,!

Read More