MISJA W PORTUGALII

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody!”   (Mk.16,15)

Misjonarz (z łac. missionarius) to osoba, której zadaniem jest głoszenie doktryn wiary i pozyskiwanie dla niej nowych wyznawców. Pierwsi apostołowie ( słowo apostoł z gr. apostolos oznacza wysłannik), wybrani przez Chrystusa aby nieść światu jego Ewangelie byli zarazem pierwszymi misjonarzami. Czołowym zadaniem kościoła Chrystusowego jest propagowanie Chrześcijaństwa wśród wszystkich narodów.

Początki procesu chrystianizacji nie były łatwe, wielu z tych którzy głosili Słowo Boże musiało oddać życie za rozpowszechnianie wiary. W obecnych czasach obserwujemy ponownie narastającą niechęć do Chrześcijan aktywnie działających na rzecz rozpowszechniania Dobrej Nowiny.

Jednym z twórców tegi trudnego dzieła misjonarz Karsten Mantei ze swoją rodziną. Podczas jego wizyty w Hamburgu w maju 2009 mieliśmy okazje usłyszeć świadectwo na temat szerzenia Słowa Bożego w połudnowej części Europy. Od roku 1997 zajmuja sie oni pracą misyjną w jednym z regionów Portugalii zwanym Alentejo.

portugalia

Jest to okręg o słabej infrastrukturze, wysokim poziomie bezrobocia, analfabetyzmu, narkomanii i alkoholizmu. Jest to również rejon głęboko napiętnowany przez okultystyczne praktyki, przesądy i magię. Głównym zadaniem misyjnym jest ewangelizacja, zakładanie nowych zborów i współpraca nad wzrostem i rozwojem istniejących już społeczności. Dopiero od roku 1975 w kraju panuje wolność religijna. co pozwala kościołowi na rozwój. Pracę misyjna utrudniają jednak głęboko zakorzenione tradycje kościelne i neopogańskie trendy. Mimo tych przeciwności wykonawcą Bożej woli udało się osiągnąć bardzo dobre efekty w postaci 6 nowo założonych zborów.

Służba ta wymaga jednak środków materialnych koniecznych zarówno do jej realizacji, jak i do zapewnienia podstaw bytowych misjonarskiej rodziny. Jako Chrześcijański kościół odczuwamy potrzebę wspierania tej działalności przez regularne dotacje finansowe i mamy głębokie przekonanie, ze w ten sposób przyczyniamy się do kształtowania Bożego dzieła.