POMOC DLA IZRAELA

Jedną z naszych misji jest wspomaganie organizacji Ebezener, która pomaga obywatelom żydowskim wrócić do domu, do Izraela. Przedsięwzięcie to nazwano „Operation Exodus” i od 1991 roku udało się przewieźć do Ziemii Obiecanej 52 tysiace Żydów. W księdze Izajasza czytamy: „I wezmą ich (Żydów) ludy i przyprowadzą ich na miejsce…”
Dlaczego Żydzi?

„Wy czcicie to czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów”.     Ewangelia sw. Jana 4,22

flaga_izrael

Jezus identyfikował się z Żydami, wychowywał się w żydowskiej rodzinie, mówił jak jeden z nich. W ostatniej księdze Biblii, w Objawieniu Jan nazywa Jezusa Lwem z pokolenia Judy. Bez Żydów nie byłoby proroków, apostołów, Biblii i Mesjasza. Wszystkie narody na naszej planecie zawdzięczają ten najcenniejszy duchowy spadek Żydom. Jesteśmy im coś winni i Pan Bóg oczekuje od nas, że uczynimy wszystko co w naszej mocy, aby im się odwdzięczyć. Mamy kochać i błogosławić ten naród, mamy modlić się o pokój dla Jeruzalem. Zdecydowaliśmy się aktywnie uczestniczyć w procesie jednoczenia narodu żydowskiego na terenie Izraela. Nasza misja polega na wsparciu finansowym tej inicjatywy.

zyd