SŁUŻBA UWIELBIENIA

GRUPA UWIELBIENIA „AGAPE”

Uwielbianie Boga zajmuje w Słowie Bożym bardzo wiele miejsca. Jesteśmy stale zachęcani do tego, aby służyć Stwórcy. Służba Bogu to przede wszystkim wyrażanie naszego uwielbienia, szacunku, czci i chwały dla Niego. Ten przywilej nie jest jedynie naszym wyborem, ale naszym przeznaczeniem i powołaniem.

Bóg obdarował każdego specyficznymi umiejętnościami i darami, byśmy jak najlepiej mogli mu służyć.

DSC01068

„Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego! Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy Mu radośnie w pieśniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich bogów.”

– Psalm 95

DSC01058
bass